xlittlebirdxx

emilconrad:

ГРАДСКИЯТ ТРАНСПОРТ !REBLOG!

Само 1 път съм използвала градски транспорт. Имаше една жена с дете когато имаше завой на детето му стана лошо и то започна да се лигави по седалката и майката каза:
„Нелино ма стига си се въргаляла по седалката”
През целия път я гледах подозрително. (: